Monosialotetrahexosyl ganglioside Sodium (GM1) foda (Pig Brain) (37758-47-7)