Cycloastragenol (CAG): Fa'idodi, Sashi, Sakamakon Gashi